“ทศวรรษแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542”

ทศวรรษแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


 


ดร.จรวยพร ธรณินทร์


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551 เวลา 9.30 – 10.30 น.


ณ ห้องประชุมทวีบุณยเกตุ อาคารสำนักอธิการบดี


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


 


(ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint ที่ด้านล่างค่ะ)