“วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน วชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ ที่สำคัญพระองค์ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน

 

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป