กยศ.ขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-Studentloan และเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน KTB Online

ข่าวกยศ.

๑.กยศ.ขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-Studentloan
         กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายระยะเวลาดำเนินงานในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ สำหรับผู้กู้รายใหม่ (เฉพาะส่วนของสถานศึกษา) ออกไปถึงวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

๒.ชำระหนี้ กยศ. ผ่าน KTB Online
         ธนาคารได้เพิ่มช่องทางการชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ. ให้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ (กยศ.) ผ่านทาง Internet (KTB Online) โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง e-mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ๑๕๕๑ หรือโทร ๐-๒๒๐๘-๘๖๙๙ หรือสายด่วนการศึกษา ๑๕๙๗