กยศ.ขยายเวลาเปิดระบบ e-studentloan

กยศ.ขยายเวลาเปิดระบบ e-studentloan

        กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดให้กู้ยืมผ่านระบบe-studentloan สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.ktb.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ๑๕๕๑ หรือโทร ๐-๒๒๐๘-๘๖๙๙ หรือศูนย์สายใจ กยศ.

ที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๒๗