กระทรวงศึกษาธิการจัดงาน“เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

               รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงฯ (MOC) กระทรวงศึกษาธิการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณในโอกาสที่พระองค์ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบุคลากรของชาติ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงทำเพื่อคนไทยทุกคน สร้างจิตสำนึกในการคิดดี ทำดี    ถวายแด่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ระลึกถึงพ่อและครอบครัวของตนเอง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

 

กิจกรรมในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ เวทีกลาง หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้ามีคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้เด็กกำพร้า พัฒนาวัด ชุมชนต่างๆ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ บูธกิจกรรมให้ความรู้และบริการประชาชน ส่วนภาคค่ำจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.

            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ ว่ามีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   (Fix it Center) ซึ่งมีนักเรียน อาจารย์จากโรงเรียนอาชีวะ ให้บริการทางการช่างด้านต่างๆ รวมถึงบูธการสาธิตประกอบอาหาร การถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล “Love for Dad” การสาธิตการแต่งหน้า-ทรงผม           การให้บริการตัดผม นวดแผนไทย/ โบราณ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๘ ตามวันและเวลาดังกล่าว

               

                                                                                                                                                                                                             ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.