กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

              

              กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนดขึ้น โดยในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เริ่มพิธีเปิดงานในเวลา ๑๒.๓๐ น. โดย  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป มีการแสดงบนเวทีกลางจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การแสดงเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, การแสดงของแม่ขวัญจิต ศรีประจันทร์ ศิลปินแห่งชาติ, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย, การแสดงทอร์คโชว์วันแม่แห่งชาติ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรม บริเวณด้านข้างเวทีกลาง ประกอบด้วย บูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติความเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ครูภูมิปัญญาไทย ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศล เช่น กิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น Fix It Center บริการนวดสปา เสริมสวย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

ในส่วนของพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมเดินริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ขณะที่ทางด้านเวทีกลางบริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงาน จะถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติของรัฐบาล ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมการแสดง กิจกรรมจากบูธต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ ๑๙.๐๐ น.

ปารัชญ์/สรุป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.