กลุ่มเยาวชน" เสนอควบคุมร้านขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

                  นายกำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบกลุ่มนักเรียน – นักศึกษาเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กว่า ๓๐ คน มาเข้าพบเพื่อขอบคุณที่กระทรวงศึกษา สนับสนุนการออกกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา   วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

             

             ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ ขายเครื่องดื่มฯ ให้ห่างจาก สถานศึกษา ๓๐๐ เมตรนั้น กำลังพิจารณาว่าจะเริ่มวัดจากจุดใด ส่วนผู้ประกอบการซึ่งเปิดกิจการก็เป็นอาชีพสุจริตแต่จะขอความร่วมมือให้ขยายพื้นที่ออกห่างจากสถานศึกษา การเปิดพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในสถานศึกษานั้น ซึ่งบางแห่งนำมาให้เช่าพื้นที่ทำธุรกิจ จะต้องขอความร่วมมือจากสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อไว้ให้นักเรียน – นักศึกษา ทำกิจกรรม ในเรื่องของนโยบายที่จะไม่ให้สถานศึกษารับสปอนเซอร์จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และระมัดระวังมิให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากสถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจำเป็นต้องหางบประมาณมาทดแทนในส่วนนั้น หรือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่รับการสนับสนุนจากบริษัทเหล่านั้น

 

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากให้นักเรียนนักศึกษาเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ว่าให้ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหา กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนเครือข่ายนี้อย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมมาตรการรณรงค์ ให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ส่วนมาตรการบังคับจะมีการลงโทษนักเรียนนักศึกษาในกรณีก่อเหตุไม่เหมาะสม

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.