กศน.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียนปี 53

 ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมประกาศ…


แหล่งที่มาของข่าว:  สนย.สป.ศธ.