การขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
         ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง        ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนมากกว่าอัตรากำลังที่แจ้งแนบท้ายประกาศรับสมัคร ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการจัดสรรเพิ่มเติม
 
 
แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา