การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รบการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Download ไฟล์เอกสาร ด้านล่างค่ะ