การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

Download เอกสารได้ด้านล่างค่ะ