การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


(Download ไฟล์ที่ด้านล่างค่ะ)