การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2554

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 2554


          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งรับโล่และประกาศเกียรติคุณบัตรจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2554  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  ตามหลักเกณฑ์และแบบสมัครดังไฟล์แนบด้านล่าง


          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นแบบสมัครโดยตรง  ได้ที่ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 02-288-5572  และ 02-281-1955   ยื่นแบบสมัครพร้อมผลงาน  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2553