การจัดสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการโปรตุเกสศึกษา ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
( กำหนดการ / ใบสมัครตอบปัญหา )
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ( กำหนดการ / ใบสมัครตอบปัญหา )

ในโอกาสนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ดังกล่าว ดังนี้
   ๑. การประกวดภาพวาดของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “โปรตุเกส….ที่ฉันรู้จัก” ชิงโล่รางวัลและเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท หมดเขตการส่งภาพในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
   ๒. การแข่งขันตอบปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชิงโล่รางวัลและเงินสด ๑๖,๐๐๐ บาท
   ๓. การประกวดเรียงความของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชิงโล่รางวัลและเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
ดังมีรายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่แนบ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๗

(เอกสารเพิ่มเติม : ประกวดวาดภาพ  /   แข่งขันตอบปัญหา  / ประกวดเรียงความ )