การจ่ายเงินให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเดือนตุลาคม 2551

การจ่ายเงินให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเดือนตุลาคม 2551


                ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2550 ให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับเงินกู้ปีการศึกษา 2550 หรือได้รับเงินกู้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา โดยจะจ่ายเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2551 ดังนี้


                1. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่   1 17           โอนจ่ายในวันที่   9 ต.ค. 51


                2. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 18 31            โอนจ่ายในวันที่ 10 ต.ค. 51


                3. ค่าเทอมของสถานศึกษา               โอนจ่ายในวันที่ 10 ต.ค. 51


สอบถาม โทร 0-2208-8699