การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม

การบริหารตามระบบคุณธรรม
ตอนที่ 1 คุณธรรมในงานบริหารบุคคล
และบริหารวิชาการ


 


โดย


ดร. จรวยพร ธรณินทร์


กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)


ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู


โดยสำนักงานก.ค.ศ.


วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00- 16.00น


โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม.


(Click Download File ที่ด้านล่างค่ะ)