การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินโครงการนิทรรศการสานสัมพันธ์สายใยไทย-สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 175 ปี ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2552 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้……อ่านต่อ