การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

       เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรจัดการประกวดหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดีมีสาระประโยชน์ มีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน และเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่นดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างค่ะ