การประกวดแข่งขันวาดภาพที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก ในระดับเยาวชนนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554


การท่องเที่ยวผจญภัยในแหล่งมรดกโลกของหนูน้อย Patrimonito


การประกวดแข่งขันวาดภาพที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกโลก ในระดับเยาวชนนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2553-2554


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมรดกโลก


1.   โครงการการศึกษามรดกโลก
ยูเนสโกหรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหประชาชาติ (UNESCO) ได้ริเริ่มโครงการการศึกษามรดกโลกสำหรับเยาวชนของยูเนสโก (UNESCO Young People’s World Heritage Education Programme) ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อให้เยาวชนซึ่งจะเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในอนาคต ได้มีโอกาสสะท้อนความห่วงใยและมีส่วนร่วมในการปกป้องและอนุรักษ์มรดกโลก ทั้งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ รวมทั้งสามารถรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ที่มรดกโลกกำลังเผชิญอยู่

โครงการการศึกษามรดกโลกมีความสำคัญมากและประสบความสำเร็จอย่างสูง โครงการดังกล่าวช่วยให้เกิดการประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรม  การสัมมนา และ ค่ายอาสาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีของแหล่งมรดกโลก ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมอื่นๆ รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่แหล่งมรดกโลกกำลังเผชิญตลอดจนวิธีการที่ชาติต่างๆ ร่วมมือกันอนุรักษ์มรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นมรดกร่วมกันของชุมชนนานาชาติ  นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือเยาวชนจะเกิดความตระหนักว่าพวกเขาก็สามารถแสดงให้เห็นความห่วงใยและมีส่วนร่วมในการปกป้องและอนุรักษ์มรดกโลกได้เช่นเดียวกัน

2.   โครงการการท่องเที่ยวผจญภัยในแหล่งมรดกโลกของหนูน้อย Patrimonito
     ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา โครงการการศึกษามรดกโลกได้ทำให้เกิดการสร้างสรรค์การ์ตูนชุดเรื่อง “การท่องเที่ยวผจญภัยในแหล่งมรดกโลกของหนูน้อย Patrimonito” รวม 8 ตอน ได้แก่
          1) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศคิวบา :  ฮาวานา
          2) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศสวีเดน :  โบสถ์ไม้แห่งเมืองเอิร์นส์
          3) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศนิวซีแลนด์ :  หมู่เกาะนิวซีแลนด์ทางด้านใต้ของมหาสมุทรแอนตาร์คติค
          4) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศเอธิโอเปีย :  โบสถ์หิน “ฮิวน์” แห่งเมืองลาลิเบลา
          5) หนูน้อย Patrimonito ในสหพันธรัฐรัสเซีย :  หมู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ Novgorod และบริเวณโดยรอบ
          6) หนูน้อย Patrimonito ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อูกานดา และ รวันดา:  ภูเขาไวรันกา 
          7) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศออสเตรเลีย :  การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและแนวปะการัง Great Barrier Reef  
          8) หนูน้อย Patrimonito ในประเทศสเปน :  ย่านเมืองเก่า “เอวีล่า”
  ภาพยนตร์การ์ตูนชุดเรื่อง “การท่องเที่ยวผจญภัยในแหล่งมรดกโลกของหนูน้อย Patrimonito” เกิดจากการสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ต้องการสื่อสารความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เยาวชน ในเรื่องการปกป้องและอนุรักษ์มรดกโลก ผู้ที่สนใจภาพยนตร์การ์ตูนชุดทั้ง 8 ตอน ที่กล่าวถึงข้างต้น สามารถชมได้ที่เว็บไซต์ http://whc.unesco.org/en/patrimonito

3.  การประกวดแข่งขันวาดภาพที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว และ ประวัติของ “หนูน้อย Patrimonito
การประกวดแข่งขันวาดภาพที่เรียงร้อยเป็นเรื่องราว (Storyboard Competition) เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ทักษะในการสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มพูนความตระหนักเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก ผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ อาจเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือสมาชิกของชมรมเยาวชนก็ได้ และคณะกรรมการตัดสินระดับนานาชาติจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้รับการนำไปจัดทำเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหว (Animated Films) ในระดับมืออาชีพ เพื่อนำไปเผยแพร่ไปตามสถานศึกษาต่างๆ และเผยแพร่ในกิจกรรมด้านมรดกโลกของเยาวชนทั่วโลก 

   ประวัติของ “หนูน้อย Patrimonito”
     ในการประชุมเรื่องมรดกโลกระดับเยาวชนครั้งแรก (First World Heritage Youth Forum) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเบอร์เก้น ประเทศนอร์เวย์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 นักเรียนที่พูดภาษาเสปนกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ “หนูน้อย Patrimonito” ขึ้น คำว่า “Patrimonito” แปลว่า “เจ้าหนูมรดก” ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนผู้พิทักษ์มรดก นับแต่นั้นมา ทั่วโลกก็ยอมรับ “หนูน้อย Patrimonito”  ในฐานะสัญลักษณ์ระดับนานาชาติของโครงการการศึกษามรดกโลก 
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 “หนูน้อย Patrimonito” ก็กลายเป็นตัวละครเอกในภาพยนตร์การ์ตูนชุดเรื่อง “การท่องเที่ยวผจญภัยในแหล่งมรดกโลกของหนูน้อย Patrimonito”
      สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “หนูน้อย Patrimonito” ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ http://whc.unesco.org/en/patrimonito 

+ รายละเอียดทั้งหมดพร้อมกติกาการประกวดฯ word (ไทย)
+ รายละเอียดทั้งหมดพร้อมกติกาการประกวดฯ pdf-icon (ไทย) (อังกฤษ)

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ