การปรับเปลี่ยนวันโอนจ่ายเงินค่าครองชีพเงินกู้ กยศ.

การปรับเปลี่ยนวันโอนจ่ายเงินค่าครองชีพเงินกู้ กยศ.

เพื่อให้ผู้กู้ กยศ.ได้รับเงินค่าครองชีพรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันเกิด บมจ.ธนาคารกรุงไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนวันโอนจ่ายเงินค่าครองชีพเงินกู้ กยศ.ดังนี้

1.เงินค่าครองชีพในแต่ละภาคเรียน เมื่อผู้กู้ได้รับเงินในวันที่เท่าไรเป็นครั้งแรก ก็จะได้รับเงินในวันนั้นๆ ทุกเดือนจนกว่าจะครบ เช่น หากภาคเรียนที่ 1 มี 6 เดือน อีก 5 เดือนต่อไปจะต้องได้รับเงินทุกวันที่ 6 ของเดือน

2.ผู้ที่ได้รับเงินค่าครองชีพตามวันเกิดอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปรับเงินตามวันที่ที่ได้รับเงินครั้งแรกเช่นกันจนกว่าจะสิ้นสุดภาคเรียนนั้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2208-8699