การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ๔ ท่อน

                                  

                                    การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ๔ ท่อน

 

               นางสุทธศรีวงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมการสอบ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ๔ ท่อน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมี รองศาสตราจารย์ ไพรัช พันธ์ชาตรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

                ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง และนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน โดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอบครั้งนี้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าบรรยายในหัวข้อ “การลูกเสือช่วยส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เป็นจริงได้อย่างไร” โดยกล่าวว่า ในกิจกรรมของลูกเสือคือการพัฒนาเยาวชนโดยแท้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย และส่งผลให้ประเทศไทยมีความพัฒนาแล้วเข้มแข็งต่อไปในอนาคต จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจะนำหลักการของลูกเสือไปเผยแพร่แก่เยาวชนต่อไป

 

ธเนศ/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.