การมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

การมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด