การยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การยื่นคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ