การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ ๒๕๖๑

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ ๒๕๖๑