การย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๕ ตำแหน่ง

การย้ายข้าราชการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน ๕ ตำแหน่ง