การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จ.สุพรรณบุรี – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนบางปลาม้า และโรงเรียนวัดคูบัว อ.บางปลาม้า

นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปิดเผยถึงการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ว่า เรื่องการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนี้ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องครูไม่ครบชั้น หรือครูที่เรียนจบไม่ตรงวิชาเอกได้อย่างแน่นอน เช่น การเรียนการสอน วิชาดนตรีนาฏศิลป์ ครูที่เรียนจบวิชาเอกคณิตศาสตร์ อาจจะไม่มีความสามารถเท่าครูตู้ในจอโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวทียมได้

สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมานาน ทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น ถือเป็นต้นแบบของโรงเรียนต่างๆ ได้ ในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของ สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 และเขต 3 ก็จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมครบทุกโรงเรียน เช่นเดียวกัน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/1/2558
ที่โรงเรียนบางปลาม้า อ.บางปลาม้า
ที่โรงเรียนวัดคูบัว อ.บางปลาม้า
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/1/2558