การศึกษาในฐานะเป็นปัจจัยกำลังอำนาจแห่งชาติ

การศึกษา
ในฐานะเป็นปัจจัย
กำลังอำนาจแห่งชาติ


——————————————–


โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์
กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ วปอ.43)
หลักสูตร วปอ. 2552
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
เวลา 09.00-10.20 น. ณ ห้องเรียนรวม วปอ.


(ดาวน์โหลด Powerpoint ที่ด้านล่างค่ะ)