การสนับสนุนสื่อรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์โรคโควิด19