การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน  รับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 29 พฤษภาคม 2560  ผู้สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2280 0091 – 6  โทรสาร 0 2280 4162 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.bcca.go.th  หรือ  http://cc.mua.go.th/recruitment_inside.php?jobs_id=32