การสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา


                  ด้วย กรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาและเลือกกรมการสภาการศึกษา ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกรรมการสภาการศึกษา ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา : กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
                สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา