การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ ที่ ศธ 04009/ว2942 ว2943

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559