การอบรมความรู้ภาษาจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิทยาเขตกรุงเทพมหานครและเชียงราย สถาบันขงจื้อ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตสงขลา) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 150 ชั่วโมง จัดการอบรมเป็นสองรอบ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดด้านล่างค่ะ)


สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร.02-2885749-50