การอบรมภาษาจีนระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2552

ประกาศด่วนที่สุด


การอบรมความรู้สำหรับครูสอนภาษาจีน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูสอนภาษาจีนที่สมัครอบรม รายงานตัวตามสถานที่อบรม ดังนี้  
และดาวน์โหลดดูรายชื่อด้านล่าง1. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม. จัดไว้สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานคร   จึงไม่ได้จัดที่พักให้ผู้เข้าอบรม  ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นๆ แต่สมัครใจมาอบรมที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าที่พักได้
จัดอบรมระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-30 เม.ย. 2552 ลงทะเบียนวันที่ 23 มี.ค. เวลา 8.30 น.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณชัยนัฐ 02-679-0038 # 5105

2. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
จัดอบรมระหว่างวันที่  23 มี.ค.-22 เม.ย. 2552 ลงทะเบียนวันที่ 22 มี.ค.2552 
ณ หอพักลำดวน  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทนา  053-917-092

3. สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดอบรมระหว่างวันที่  23 มี.ค.-25 เม.ย. 2552  เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2552
ณ หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 พักห้องละ 2 คน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อัญชลี     053-943-759 

4. สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสงขลา)
จัดอบรมระหว่างวันที่  23 มี.ค.-30 เม.ย. 2552 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2552
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074 -286 – 686

5. สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดอบรมระหว่างวันที่  23 มี.ค.-25 เม.ย. 2552 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2552
ณ หอพักตักศิลาลงทะเบียนวันที่ 22 มี.ค. ณ อาคารที่ทำการสถาบัน เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชาญวุฒิ   043-742-824


*หมายเหตุ  
     1. ผู้ที่มีเหตุผลจำเป็นซึ่งไม่สามารถแจ้งชื่อตามกำหนด จึงไม่มีชื่อตามประกาศ
          อาจส่งอีเมลมาหารือได้ที่ chineseteacher_thailand@yahoo.com 
      2. ผู้ที่สังกัด สพฐ. กรุณานำหนังสือแจ้งอบรมฉบับจริงมีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน  
          มาแสดงวันลงทะเบียนหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้อบรมสังกัดอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
      3. เตรียมรูปขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4  รูป เพื่อติดในใบประกาศ ใบประวัติ และใบสมัคร
      4. จัดให้เรียนตามที่ตั้งโรงเรียน ผู้ที่ขอย้ายสถานที่อบรมไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้


———————————————————————————————————-


แหล่งข้อมูล : สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
                 chineseteacher_thailand@yahoo.com