การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

 

 

การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการภาค

 

Download เอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

ที่มา : สำนักบูรณาการการศึกษา 
โทร. 02 281 8880