การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖

ที่มา    สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง…

          * เรื่องแจ้งการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่ นร ๐๕๐๘/ว(ท) ๒๐๙๕
              – หน้าที่ ๑, หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓
          * แผนผังที่นั่ง
              – หน้าที่ ๑, หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓
          * การแต่งกาย
             – หน้าที่ ๑, หน้าที่ ๒
          * ขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าเฝ้ารับพระราชทานฯ
             – หน้าที่ ๑, หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕