การเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


http://www.moe.go.th/jarawporn/singapore_1.pdf


หรือคลิกดูสรุป


http://www.moe.go.th/jarawporn/singapore_2.pdf