การเปลี่ยนแปลงการเรียนการการสอนของครูในปัจจุบัน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการเรียนการการสอนของครูในปัจจุบัน และนักเรียนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ครู คือ หัวใจของการเรียนรู้ของผู้นักเรียน แม้ปัจจุบันจะสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา แต่ “ครู” ก็ยังมีความจำเป็น ต่อการเป็นพี่เลี้ยงร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ช่วยสร้างบรรยากาศ สร้างความสนุกสนาน และให้โอกาสกับนักเรียน ได้เรียนในสิ่งที่ต้องการ ได้ค้นคว้าสิ่งที่สนใจด้วยตัวเอง และจากการปฏิบัติจริง ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นใจของนักเรียน เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะและความสามารถในยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นใจ

 width=

ส่วนการให้ความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อสังคมในอนาคต ที่จะต้อง พัฒนากระบวนการคิดและการปรับตัวในสังคมผันผวน โดยมีทักษะสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคํานวณ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding for All, All for Coding โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล”

รับชมวีดีโอเพิ่มเติม: C4T Online

– ชวนคุณครูกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการสอน

– Trend นักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล: C4T Online
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/5/2563