การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับ

การประเมินบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ