กำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการ : กระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร   มหาวัชรราชธิดา  เสด็จฯ แทนพระองค์  ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เข้าเฝ้าฯ ทุกรายดำเนินการ ดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : รายงานตัว/ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR/รับฟังคำชี้แจง
  • วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565   : รายงานตัว/ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK

ณ หอประชุมคุรุสภา รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ