กำหนดการรับครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดการรับครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรครูอาสาสมัครจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่สถานศึกษาที่ยืนยันขอรับครูจีน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สพฐ. แจ้ง    


      ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ยืนยันรับครูอาสาสมัครจีน โปรดเตรียมการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม ก่อนครูอาสาสมัครจีนเดินทางไปถึงโรงเรียนทั้งสถานที่พัก สถานที่ทำงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


     


กำหนดการ28 พฤษภาคม 2551 ครูอาสาสมัครจีนเดินทางถึงโรงแรมรัชดาซิตี้ สี่แยกห้วยขวาง


      – 15.00 น. เป็นต้นไป ครูจีนเดิมและครูใหม่รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตจีน ณ โรงแรม


29 พฤษภาคม 2551


      – 08.30-09.00 น. ครูอาสาสมัครจีนรายงานตัวเข้าประชุม


    – 09.00-13.00 น. ประชุมต้อนรับครูจีน (เฉพาะครูจีนและครูไทยที่เป็นผู้แทนศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน)


    – 13.00 น. ผู้แทนโรงเรียนที่มารับครูจีนรายงานตัว ณ สถานที่ประชุม


     – 13.30-16.00 น. รับครูจีนและเดินทางกลับไปยังโรงเรียนวิธีรับครูจีน


สพฐ.จัดให้ครูจีนทุกคนนั่งในห้องประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น.  •  ผู้มารับครูอาสาสมัครจีน แสดงบัตรตามที่แจ้งไว้พร้อมเซ็นชื่อรับครูตามที่ได้รับ

การจัดสรร (เป็นผู้เดียวกับที่ได้เคยแจ้งชื่อไว้ตามหนังสือที่ส่งมา)  •  โรงเรียนใดไม่สะดวกในการไปรับครูจีน โปรดประสานการรับครูจีนผ่าน

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนล่วงหน้า 


        คลิกดูรายชื่อศูนย์ฯ และผู้ประสานงานที่นี่
      
      คลิกดูแผนที่แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.