กำหนดการรับรายงานตัว และซ้อมรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2556

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แทนพระองค์  พระราชทานรางวัลแก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้แทนสถานศึกษา  ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  รับรายงานตัวและพิธีซ้อมรับรางวัลพระราชทานในวันอาทิตย์ที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์  ซอยภคินีนาถ  เชิงสะพานกรุงธน  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ


 


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป. โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๙๒๖๔ , ๐๒ ๒๘๑  ๑๗๕๓ และ ๐๒ ๖๒๘  ๕๖๑๙


กำหนดการดังไฟล์แนบค่ะ