กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนเด็กสานฝันฯ

6 พฤษภาคม 2560 – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนสานฝันฯ ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสานฝันฯ คือ “เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดห้องเรียนตามหลักสูตรโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส และปีการศึกษา 2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา จนกระทั่งปีการศึกษา 2560 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามโครงการ 947 คนทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่ดี จึงได้มอบให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนได้ครบทุกด้านในห้วงเวลาปิดภาคเรียน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 ดังนี้
  • กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ) ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 เพื่อรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาของตนเองจากโค้ชทีมชาติไทย ณ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย รวมทั้งการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนสานฝันฯ เข้าร่วมทีมจากนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาในนามทีม Sport Program เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ “ซีเล็ค” วีเมน ยู-18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-7 พฤษภาคม 2560

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 4 รุ่น ตลอดเดือนเมษายน 2560 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ ตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

  • กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ด้านวิชาการ ม.6 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2560 ที่จะเข้าศึกษาในชั้น ม.6 จำนวน 93 คน ได้เสริมความรู้วิชาการเพื่อเตรียมการต่อยอดสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรม เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  • กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 อันเป็นการเปิดมุมมองของนักเรียนให้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างต่อไป ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น กิจกรรมร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ศึกษาเรียนรู้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ ททบ.5 กิจกรรมวันเปิดโลกอาชีวศึกษา ชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2017 ระหว่างทีมแบงค็อกยูไนเต็ด กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ด และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

  • กิจกรรมสานฝันสานสัมพันธ์สามชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันทั้ง 8 โรงเรียน ยังมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คือ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นต้น ซึ่งในงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงของนักเรียนสานฝันฯ รวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานทุกระดับที่ให้การสนับสนุนนักเรียนโครงการสานฝันฯ ได้รับโอกาสในการเดินทางมาเปิดโลกทัศน์ช่วงปิดภาคเรียน โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเอื้อเฟื้อสถานที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นสถานที่จัดงานอีกด้วย
ภาพถ่ายจาก ETVMac


พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวย้ำด้วยว่า กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสานฝันฯ ทุกคน มีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ สังคม ชุมชน และผู้ปกครองต้องการที่จะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทั้ง 947 คน 8 โรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/่ายภาพ
6/5/2560