กิจกรรม SET Junior Financial Club 2010

กิจกรรม SET Junior Financial Club 2010

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้จัดกิจกรรม SET Junior Financial Club 2010 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
 
          ติดปีกความรู้ด้านการออมอย่างชาญฉลาด สู่เป้าหมายในอนาคต กับกิจกรรม SET Junior Financial Club 2010: SET JFC 2010  กิจกรรมส่งเสริมการออม และการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ ทั้ง 4 ภาค

วันและเวลา 

สถานที่

23-25 เม.ย. 53  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
27-29 เม.ย. 53 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1-3 พ.ค. 53 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
4-6 พ.ค. 53 คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

                                                   
           สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี วันนี้ – 9 เม.ย. นี้ ที่ www.tsi-thailand.org หรือสอบถาม S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222

—————————————————————————-

แหล่งที่มา : กศน.