ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 62 ราย

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จำนวน 62 ราย
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

ผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านด้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้คัดค้านภายในเวลา 15 วัน

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 5 มีนาคม 2557

 

คลิกที่นี่เพื่อคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก