ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประกาศ สำนักงาน ก.ค.ศ.

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงาน ก.ค.ศ.

ที่มา http://www.otepc.go.th/index.php/news/66-2012-10-01-02-26-35/2012-10-01-02-26-43/1002-2014-05-23-02-32-49