ขยายเวลาการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา


                  ด้วย กรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่องขยายเวลาการสรรหาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการเลือกรรมการสภาการศึกษา จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา : กองงานเลขานุการสภาการศึกษา
                สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา