ขวัญกำลังใจครูชายแดนใต้

ปัตตานี – นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยตัวแทนครูจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แถลงข่าวแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการทำงานของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยเหลือครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้ ถือเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 11 ปีของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาครูต้องเผชิญกับความทุกข์ระทม ในขณะเดียวกันเราก็สูญเสียครูอันเป็นที่รักถึง 179 ราย ตลอดจนถึงมีผู้ที่ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายอีกจำนวนมาก 

ในขณะนี้ภาคใต้มีบรรยากาศที่ดีขึ้น สมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนึกถึงบุคคลผู้มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ

และที่สำคัญคือ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของครูและทหาร อันจะเป็นการสร้างมิติใหม่ เพื่อยุติความสูญเสีย ทำให้ครูมีแสงสว่างและมีความหวังมากขึ้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์
สรุป/รายงาน
1/4/2558