ขอมอบสิทธิ์การเข้าเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)