ขอยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกรษม)กระทรวงศึกษาธิการ