ขอเชิญชมรายการฮาร์ดคอข่าว

              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปรายการฮาร์ดคอข่าว ประเด็น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่…ตอบโจทย์การศึกษาไทยออกอากาศในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เวลา ๑๘.๒๐ – ๑๘.๔๕ น.

                                                                                                                                                              กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.